top of page
 
 
 
Klimatprata

Visuellt formspråk för ungdomsorganisationen Klimatprata. Organisationen arbetar med att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.

Klimatprata undervisar i metodutveckling och sprider information kring konstruktiva samtalstekniker.

 

Jag har tagit fram visuella riktlinjer för organisationen, skapat tryckmallar, mallar för social media, illustrationer och material för app, hemsida, filmer m.m.

bottom of page