Klimatprata

Visuellt formspråk för ungdomsorganisationen Klimatprata. Organisationen arbetar med att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.

Klimatprata undervisar i metodutveckling och sprider information kring konstruktiva samtalstekniker.

 

Jag har tagit fram visuella riktlinjer för organisationen, skapat tryckmallar, mallar för social media, illustrationer och material för app, hemsida, filmer m.m.