Illustrationer

Bildlogga för skånedagarna som använts i marknadsföringssyfte  på bl.a. stadsbussar mjölkpaket och flaggor.  Även områdeskarta och informations symboler.