Faktaillustration

Faktaillustration för Blekinge länsstyrelse. Bilder för affischer på Blekinge Naturum. Öringens- och paddans livscykel.