Miljömål

Illustrationer för Ekerös kommuns miljömål. Illustrationer för tryck och webb.