top of page
 
 
 
Bokformgivning

Formgivning och illustrationer till 3 böcker i bokserien Klimataktivism och ickevåld.

 

Böckerna är skrivna och utgivna av ungdomsorganisationen Klimatprata. Organisationen arbetar med att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.

Klimatprata undervisar i metodutveckling och sprider information kring konstruktiva samtalstekniker.

bottom of page